Průmysl ( určeno pro průmyslové podniky, pro zemědělské podniky, pro energetické společnosti, pro podniky služeb) 

 

- odběr vody a zdroje vody

 • studny a vrty
 • odběr povrchových vod, čerpací stanice
 • hydrogeologický průzkum
 • vrtné práce

 

- úpravny vody

 • úprava pH
 • separace suspenzí (převážně sedimentace a filtrace)
 • odželezování a odmanganování
 • změkčování
 • demineralizace
 • desinfekce vody

 

- čistírny odpadních vod

 • čištění průmyslových odpadních vod
 • čištění splaškových vod

 

- čerpací technika 

(Zobrazit všechny položky v kategorii)

 

- dávkovací technika

(Zobrazit všechny položky v kategorii)

 

- nádrže a zařízení

 

- chemikálie

 • chemikálie pro čištění teplovodních soustav, výměníků, ohřívačů atp.
 • chemikálie pro povrchovou úpravu materiálů
 • čisticí prostředky pro průmyslové využití
 • chemikálie pro úpravu vody a ČOV